فولاد های تندبر (خشکه هوایی)

فولاد تندبر یا فولاد HSS دارای بیشتر عنصر آلیاژی است. فولاد تندبر از دسته فولادهای ابزاری است که در ساخت ابزار های برشی استفاده میشود. عنصر تاثیرگذار این دسته تنگستن است که باعث افزایش سختی پذیری میشود و همچنین کاهش سختی در دمای بالا میشود. این فولاد ها در ابزار خان کشی، ابزار تراش و فرز و تیغه های اره های دوار کاربرد دارند.

فولاد تندبر 1.3343

فولاد تندبر 1.3265

فولاد تندبر 1.3255

فولاد تندبر 1.3243

فولاد تندبر 1.3207