ورق های عملیات حرارتی

ورق های عملیات حرارتی شامل ورق های 4130، 4140، Mo40 و Ck45 است که در صنایع خودروسازی، ماشین آلات و قطعات اسلحه گرم کاربرد دارد. این دسته در مواردی که کشش و خمش خوب نیاز باشد استفاده میشود.

ورق CK45

ورق MO40

ورق 4140

ورق 4130