فولاد های نیتراته

فولاد های نیتراته نوعی فولاد آلیاژی است که طی عملیات نیتراسیون، در فولاد نیتروژن نفوذ داده میشود. این دسته از فولاد ها نیازی به سرد شدن ندارند به این علت که خطر ترک خوردگی در آنها وجود دارد. از کاربرد های این دسته از فولادها میتوان به ابزار اندازه گیری، پمپ های تزریق و شاتون ها اشاره کرد. فولادهای نیتراته خستگی در دمای بالای مناسبی دارند. فولاد 1.8505 یکی از فولاد های دسته نیتراته است که در قطعات تاسیسات بخار با دمای خیلی بالا کاربرد دارد.

فولاد نیتراته 1.8519

فولاد نیتراته 1.8515

فولاد نیتراته 1.8509

فولاد نیتراته 1.8507

فولاد نیتراته 1.8505

فولاد 1.8550