فولاد های فنر

فولادهای فنر دارای استحکام کششی بالایی هستند. همچنین این فولاد ها در مقابل سایش و ارتعاش مقاوم هستند. این فولاد ها از خود رفتار الاستیکی از خود نشان میدهند. سیلیسوم موجود در فولادهای فنر خاصیت الاستیسیته و کروم موجود در این فولاد ها مقاومت در برابر خوردگی را افزایش میدهد. فولاد ck67 یکی از فولادهای فنر هست که استحکام کششی بالایی دارد. از این فولاد برای فنر هایی با دقت ابعادی بالا استفاده میشود. فولاد Ck67 دارای کروم است که استحکام این فولاد را بالا میبرد.

فولاد فنر 1.8159

فولاد فنر 1.7176

فولاد فنر 1.7117

فولاد فنر 1.7103

فولاد فنر 1.70CR2

فولاد فنر CK67

فولاد فنر 1.8161

فولاد فنر 1.7701