فولادهای خوش تراش (اتومات)

فولادهای خوش تراش قابلیت ماشین کاری خوبی دارد که به همین علت آنها را خوش تراش مینامند و ازین فولاد برای ساخت قطعات به صورت انبوه دارد. این دسته از فولاد ها علاوه بر ماشین کاری استحکام بالایی دارد و همچنین از قابلیت انعطاف پذیری مناسبی هم برخوردار است. فولاد های دسته ی خوش تراش مقادیر فسفر و گوگرد بیشتری نسبت به سایر فولاد ها دارند که همین عناصر باعث ماشین کاری بهتر این دسته میشوند.

فولاد 1.0736

فولاد 1.0727

فولاد 1.0718

فولاد 1.0715